همه منتظر تصمیم مجلس درباره FATF

خروج ایران از لیست سیاه FATF آنگونه که تصور می‌شد همه را مسرور نکرد. عده‌ای از منتقدان از همان ابتدا تلاش برای خروج ایران از لیست سیاه را بی‌جهت دانسته و آن را تقبیح کردند. موضوعی که اکنون به دست مجل...

نگاه سیاسی آفت اقتصاد

یکی از مشکلات اقتصاد ایران از انحصار دولتی برخی فعالیت های اقتصادی سرچشمه می گیرد تا به آنجا که برخی از کارشناسان تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی را ناشی از عدم حمایت دولت از صنایع می دانند...