وزن اقتصاد در مقالات علمی جهان اسلام/رتبه‌ ۵ کشور اعلام شد...

سرمایه گذاری در علم و فناوری از شاخص های ارزیابی میزان موفقیت اقتصاد هر کشوری محسوب می شود، اما جهان اسلام با وجود ۵۰ کشور و جمعیت یک میلیاردی تا چه اندازه به این سرمایه گذاری بها داده است. ...
صنعت نفت و اقتصاد مقاومتی

جایگاه صنعت نفت در اقتصاد مقاومتی

به نظر نمی‌رسد وزارت نفت در راستای اجرایی سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی گام برداشته است، این وزارتخانه صرفا به دنبال پیگیری برنامه های جاری خود تحت عنوان اقتصاد مقاومتی است....