۱۷تکلیف جدیدوزارت نیرو/پروژه‌های اولویت‌دار در بخش آب و برق...

اقتصادپرس: نیمه دوم سال گذشته تغییر راهبردی در مسیر حرکت دولت برای دستیابی به اهداف سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی حاصل شد و در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مصوب شد که ۱۱ برنامه کلان ملی تعریف شود. در...