“بهمن” واگذار شد

دومین مزایده فروش سهام سه شرکت مالک ۶۲٫۲ درصدی سرمایه‌گذاری بهمن برگزار شد و کنسرسیوم " ویسمن موتور " از بخش خصوصی سکاندار شرکت سرمایه گذاری بهمن شد. ...