آقای وزیر چشم کشاورزان به دست شماست

در حالی که طبق سیاست اقتصاد مقاومتی تولید گندم باید در اولویت قرار گیرد اما کشاورزان از پرداخت نشدن بهای گندم و دسترنج یکساله‌ خود گلایه دارند و در فصل کشت جدید برای تهیه نهاده با مشکل رو به رو هستند...