دولت هیچ‌یک از۱۰اقدام وعمل اقتصادمقاومتی رااجرایی نکرده است...

معاون اسبق وزیر صنعت با اشاره به مغفول ماندن ۱۰ اقدام و عمل اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم گفت: از اقتصاد مقاومتی در این دولت چیزی به‌جز حرف و سمینار و برگزاری نشست‌های شاهانه و ریخت و پاشهای زیاد مشا...