رکود تورمی در نیمه‌راه؟

دولت یازدهم در شرایطی سکان اداره کشور را به‌دست گرفت که اقتصاد ما با بحرانی تمام‌عیار دست و پنجه نرم می‌کرد. تورم ۳۵ درصدی، همراه با رکود شدیدی که فقط طی دوسال پایانی دولت قبلی، کاهش ۵/ ۸ درصدی انداز...