بزرگ‌نمایی هزار هزار میلیارد تومانی نقدینگی...

پیمان قربانی با اشاره به برگزاری بیست و ششمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی در ۴ و ۵ خردادماه سال جاری و بررسی سیاست‌های پولی در این همایش، افزود: این روزها اظهاراتی نسبت به افزایش حجم نقدینگی در دولت ...