ایران همچنان از سیاستگذاران و بازیگران اصلی اوپک است...

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سفر دبیرکل اوپک، نشان می‌دهد که ما همچنان از جایگاه ویژه خودمان در این سازمان برخوردار هستیم گفت: این سفر نشان دهنده آن است که ایران جایگاه خود...