روش جدید برای خانه‌دار شدن

پس از تشکیل صندوق یکم، افزایش سقف تسهیلات مسکن به ١۶٠ میلیون تومان، رشد تسهیلات ساخت به ١۵٠ میلیون تومان، تشکیل صندوق‌های زمین و ساختمان و ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مسکن، این‌بار نوبت به تشکیل موس...

یک شرط برای وام ساخت مسکن حذف شد

بر خلاف اغلب تسهیلات مسکن که یا نیاز به سپرده‌گذاری مدت‌دار داشته یا در غیر این صورت نیازمند خرید اوراق به منظور جبران عدم سپرده‌گذاری است، هر گونه شرطی برای پرداخت تسهیلات بدون سپرده‌گذاری ساخت مسکن...

تسهیلات 80 میلیونی بازار مسکن را به تحرک وامی‌دارد؟...

یک سال از سپرده‌گذاری افراد برای دریافت تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم می‌گذرد و اکنون زمان ورود این وام‌ها به بازار مسکن فرا رسیده است، اما سوال اینجاست که آیا این تسهیلات می‌تواند سبب ایجاد رونق د...