نگرانی بانک‌ها از خروج سپرده‌ها در پی کاهش نرخ سود...

با توجه به صحبت‌های رئیس کل بانک‌ مرکزی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با کاهش مجدد نرخ سود، مدیران برخی بانک‌ها اخیراً در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی نسبت به کاهش نرخ سود اعتراض و عنوان کرده...