دلالی سپرده‌های بانکی؛نشانه شکست سیاست کاهش نرخ سود در دولت...

اعتماد روزنامه حامی دولت درباره سود بانکی گزارش داده است: اخیرا برای جذب سپرده‌های کلان در نظام بانکی شغلی به نام دلالی سپرده‌های میلیاردی ایجاد شده است. به دنبال سیاست‌های پولی که حاصل آن کاهش نرخ س...