سانسورچی نفت

روزنامه جوان درباره قراردادهای نفتی نوشته است:‌ در هیاهوی قراردادهای جدید نفتی و مدلی که ایران را جذاب‌تر از گذشته می‌کند نکات مغفولی از انظار جا مانده است که وزارت نفت علاقه چندانی به بازگویی آنها د...