سوگواری تاجران برای فرش ایرانی!

کارگران، فرش‌های دستبافت را روی دوش، دست یا گاری‌ جابه‌جا می‌کنند. حجره‌داران در راسته‌ی بازار یا در حال گپ زدن هستند و یا داخل حجره‌هایشان تیترهای جذاب روزنامه‌ها را درباره برجام مرور می‌کنند. همه‌ی...