بررسی صندوق بین المللی پول بر تاثیر جنگ در اقتصاد خاورمیانه...

صندوق بین‌المللی پول تاثیر جنگ بر وضعیت اقتصادی خاورمیانه را بررسی کرده و در گزارشی هشدار داده که رشد اقتصادی در این منطقه به دلیل درگیری های مصلحانه و نیز مساله پناهجویان تنزل داشته است....

ایران استاندارد کالاهای صادراتی به سوریه را تضمین می کند...

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: بدنبال امضای دو یادداشت تفاهم با سازمان استانداردسازی و اندازه شناسی سوریه، ایران با استفاده از آزمایشگاه هایی که در اختیار دارد، استاندارد کالاهای صادراتی خود ب...