واقعی سازی جریان مالی برق، چرا و چگونه؟...

به اذعان صاحب‌نظران حوزه‌ی انرژی مهم‌ترین مشکل بخش برق در اقتصاد و جریان مالی مصنوعی آن است. اکنون، پس از واگذاری بیش از نیمی از ظرفیت نیروگاهی و شرکت‌های حوزه‌ی برق به بخش خصوصی، سؤال اینجاست که قفل...

زیرساخت قطع سهمیه سوخت خودروهای دیزل فاقد بیمه آماده شد...

رئیس ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت از فراهم شدن زیرساخت قطع سهمیه سوخت خودورهای بدون بیمه شخص ثالث از اول تیرماه امسال خبر داد و گفت: مالباختگان طرح "صدرا" برای دریافت مطالبات خود به دادگاه مراجعه کنند...