«سوءمدیریت»و«واردات کالاهای مشابه»دوعامل بحران کارخانه‌هاست...

دبیرکل اتاق تعاون ایران با انتقاد از نحوه مدیریت مشکلات بخش مولد اقتصاد کشور به ۲ عامل مهم اثرگذار در ایجاد بحران در بنگاه‌های تولیدی کشور اشاره کرد و گفت: واردات کالاهای مشابه و سوءمدیریت در کنار تع...