درآمد۷۴هزارمیلیاردی دولت ازمحل تسعیردارایی‌ ارزی بانک مرکزی...

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه درآمد دولت از محل تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی ۷۴ هزار میلیارد تومان است، گفت: علاوه بر ۴۵ هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی دولت به بانک‌ها، ۲۹ هزار میلی...