کمیته «ماستمالیزاسیون»حقوق‌های نجومی مدیران دولتی راه افتاد...

کیهان درباره مدیرعامل بانک رفاه نوشته است: معاون اول رئیس جمهور پنجشنبه در ضیافت افطار رئیس‌جمهور با هیئت دولت از بازگرداندن حقوق نامتعارف ۲۳۴ میلیونی به خزانه خبر داد. رسانه‌ها نیز از برکناری مدیر م...