وزیر کار خواستار مشارکت سنگاپور در ساخت 6 هتل در ایران شد...

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه در نخستین روز دیدار از سنگاپور و رایزنی با مقامات و شرکت های این کشور جنوب شرق آسیا برای توسعه مناسبات، خواستار ساخت ۶ هتل در ایران با قید فوریت شد....