پول های سفارتمان را به صورت قاچاق وارد ایران می کنیم...

سفیر کره جنوبی در تهران با انتقاد از اینکه ۶ ماه بعد از اجرای برجام هنوز بانک های بزرگ دنیا روابط بانکی خود را با ایران آغاز نکرده اند،گفت: حتی ما در سفارت مجبوریم بودجه خود را از کشورهای دیگر به صور...