نتیجه سفر سیف به لندن/ آیا شک اروپایی‌ها رفع شد؟...

صحبت‌های سیف با رسانه‌ها پس از نشست یورومانی لندن نشان می‌دهد بانک‌های اروپایی برای ارتباط با ایران شک و تردید دارند و همچنان زمینه برای ورود ایران به بازار جهانی و ارتباط با بانک‌های جهانی فراهم نشد...