اولویتم تحویل واحدهای مسکن مهر است

سرپرست جدید شهر جدید پردیس با بیان اینکه انتخاب او برای پذیرش مسئولیت در این شهر خیلی سریع رخ داد، گفت: اولویت برنامه بنده در پست سرپرستی شهر جدید پردیس واگذاری واحدهای مسکن مهر است. ...