جانمایه اقتصاد مقاومتی

معاون اول رئیس‌جمهوری روز گذشته در گردهمایی فرماندهان مهندسی رزمی جنگ و جهاد با اشاره به تحریم‌ها در کنار برخی سوء مدیریت‌ها در داخل کشور که شرایط سختی را برای اقتصاد کشور به‌وجود آورد، گفت: با کمک ف...