۵ الزام جذب سرمایه‌گذاری خارجی

جذب سرمایه‌های خارجی لزوما برای اقتصاد کشور مفید نیست و تنها با ۵ شرط می تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند که عبارتند از: جذب محدود سرمایه ها، جذب بر اساس الگوی مناسب، هدایت سرمایه‌ها به بخش های د...

تاثیر پرداخت ۱۰درصد وام‌های بانکی به بنگاه‌های کوچک و متوسط...

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران معتقد است که اختصاص ۱۰ درصد از تسهیلات جدید بانک‌ها به بنگاه‌های کوچک و متوسط که به تازگی از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، به دلیل حجم بالای بدهی‌های این بخش تاثیری...