کشت سنتی صرفه اقتصادی ندارد/ تاکید بر ارتقاء سطح کشاورزان...

بخش کشاورزی به عنوان تامین کننده موادغذایی در هرجامعه‌ای اهمیت ویژه‌ای دارد و تلاش برای مکانیزه کردن این بخش و پیشرفت در تولید محصولات کشاورزی می‌تواند راهی برای تحقق اقتصاد مقاومتی شود....