سکانس پسابرجامی دیگر دولتی‌ها

حسن روحانی در تقسیم‌بندی تاریخ به قبل و پسابرجام، از انجام ۳ میلیارد دلار سرمایه خارجی خبر داده است که پیش از این در آمارهای مصوب بود و یکباره در ۲ ماه به آمار جذب‌شده‌ها تبدیل شد. ...