چالش‌های بازرگانان ترکیه برای همکاری با ایران...

رفت و آمدهای هیات‌های تجاری در پسابرجام برای ورود به بازار ایران همچنان ادامه دارد. روز گذشته هیاتی اقتصادی از ترکیه به سرپرستی رئیس اتاق بازرگانی استانبول در اتاق تهران حضور یافت. رئیس اتاق تهران با...