ورود هتل‌های لوکس خارجی یکی پس از دیگری به ایران...

ورود یکی پس از دیگری برندهای لوکس هتل‌های بین‌المللی به ایران به خودی خود بد نیست اگر تجربه و دانش این صنعت را به داخل انتقال دهد و فرصت رقابت را برای بخش داخلی با خارجی فراهم کند و حواسمان باشد که ه...