سرایت بی‌نظمی ایرلاینها به شرکتهای خدمات هوایی...

در حالی پیش از این مسافران دغدغه تاخیرات پروازی را داشتند که بی‌نظمی ایرلاینها به شرکتهای خدمات هوایی سرایت کرده، در جدیدترین نمونه مسافران پرواز مشهد-تهران کاسپین در فرودگاه مهرآباد در به در به دنبا...