سران فتنه باحمایت‌های آمریکا و انگلیس به اغتشاشات دامن زدند...

سید حسین نقوی حسینی گفت: میرحسین موسوی ۸ سال نخست‌وزیر بود و چندین انتخابات برگزار کرده بود. خاتمی و کروبی نیز همینطور. همه آنها می‌دانستند و باور داشتند که تقلب در انتخابات جمهوری اسلامی ایران با آن...

خطاهای تاکتیکی سران فتنه و جریان معترض...

عدم درک درست کارگزاران انتخابات از شرایط و با اشاره به خطاهای تاکتیکی این سوی معادله، باید گفت تصمیمات و اظهارات و اقدامات مهندس و اطرافیان او در روزهای بلافاصله پس از انتخابات، نشان از عدم درک درست ...