عربستان چاره‌ای جز پذیرش واقعیت‌های یمن ندارد...

سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه سیاست عقیم نسل‌کشی و کشتار جمعی امکان ادامه ندارد، گفت: عربستان چاره‌ای ندارد جز اینکه واقعیت‌های یمن و خواسته‌های این ملت را برای زندگی و ادامه سیاست‌های داخلی و خار...