نرم‌افزار اقتصاد مقاومتی باید روی سیستم عامل دولت نصب شود...

فعالان اقتصادی معتقدند که باید برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی به صورت جدی از سوی دولت در دستور کار اجرا قرار گیرد و نرم‌افزار آن بر روی سیستم عامل دولت نصب شده تا همه کارها بر طبق آن پیش رود. ...