افتتاح فاز نخست پالایشگاه ستاره تا پایان دولت محقق می‌شود؟...

بررسی ها از روند کند تکمیل مراحل مختلف نصب تجهیزات در فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس حکایت دارد و این سوال را مطرح می کند که وعده افتتاح فاز نخست این پالایشگاه تا پایان دولت محقق می شود؟...