مطالبات بخش خصوصی از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی...

رئیس اتاق بازرگانی تهران به تشریح مهمترین مطالبات بخش خصوصی از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پرداخت که از جمله آن می‌توان به سامان‌دهی مشکلات مالیاتی و بیمه‌ای، منطقی کردن قیمت حامل‌های انرژی، تک نرخی...

آزادسازی وثایق مازادتولیدکنندگان/تسهیلات جدیددرراه است...

معاون وزیر صنعت از آغاز آزادسازی وثایق مازاد تولیدکنندگان نزد بانک‌ها برای ارائه تسهیلات جدید خبرداد و گفت: چک‌های برگشتی در ارایه تسهیلات به تولیدکنندگان تائید شده ملاک قرار نمی‌گیرد. ...