فرجام قطب سوم خودروسازی

شرکت‌های خودروسازی خارجی که قصد سرمایه‌گذاری در ایران را دارند، در بررسی شرایط و اوضاع خودروسازی ایران، نیم نگاهی نیز به مناطق آزاد دارند....