سازندگان داخلی به دنبال رانت نیستند

رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت گفت: سازندگان داخلی به هیچ عنوان دنبال رانت نبوده بلکه اعتقاد براین دارند که در یک شرایط برد - برد با توجه به اجرایی شدن برجام با شرکت‌های خارجی همکاری...