اعطای 15 میلیاردریال تسهیلات به سازندگان بازی‌های رایانه ای...

دبیر وجوه اداره شده وزارت ICT، با اشاره به معرفی ۱۲ شرکت از سوی بنیاد بازی های رایانه ای جهت اخذ تسهیلات از تصویب اعطای بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال تسهیلات به این شرکت‌ها از طریق پست خبر داد. ...