جای خالی دسترسی آزاد به اطلاعات در “لیدر” حمل‌ونقل هوایی...

در حالی وزیر راه و شهرسازی همواره بر دسترسی آزاد مردم به اطلاعات تأکید دارد که سازمان هواپیمایی کشوری به‌عنوان "لیدر حمل و نقل هوایی" طی یک سال اخیر اقدام در خور توجهی در این رابطه انجام نداده است. ...