وزارت کشور و شهرداری مخالف آئین‌نامه کنترل ساختمان نیستند...

عضو شورای تدوین مقرارت ملی ساختمان با اشاره به اینکه وزارت کشور و شهرداری مخالف آئین‌نامه کنترل ساختمان نیستند بر سپری شدن دوره دخالت سازمانهای مختار اما غیرمسئول در ساخت وساز تاکید کرد و از حرکتهای ...