سازمان ملی استاندارد و گمرک تفاهم نامه همکاری امضا کردند...

تفاهم نامه همکاری بین سازمان ملی استاندارد و گمرک جمهوری اسلامی ایران در استفاده بهینه و موثر از توانمندی های اجرایی، اهرم ها و اختیارات قانونی دو طرف در زمینه های صادرات و واردات امضا شد....