سرگردانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از تغییرات پی در پی...

کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق معتقد است، تغییرات پیاپی در این سازمان به ساختار اداری و برنامه ریزی کشور آسیب می‌زند و در این بین علاوه بر کارشناسان این سازمان ساختار اداری کشور و در نهایت ...

دوپارکردن سازمان مدیریت:عدم رفع نقص نظارت برحقوق مدیران...

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: در نظارت بر پرداختهای انجام شده به برخی مدیران کمبودهایی وجود داشته ولی نمی‌‎توان گفت که لزوما با تفکیک در ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی این نقیصه بر طرف می‌شود....