واردات پنبه آزاد شد

با تایید سازمان حفظ نباتات کشور مبنی بر ریسک کم‌قرنطینه‌ای واردات پنبه از پاکستان، اجازه ورود این محصول به کشور به گمرکات اعلام شد....