نماینده انجمن بین‌المللی MVNOها پنجم خرداد به ایران می‌آید...

هم‌زمان با صدور موافقت‌های اصولی برای متقاضیان ارائه خدمات مجازی تلفن همراه، همایشی با حضور نماینده انجمن بین‌المللی MVNOها در کیش برگزار می‌شود تا خدمات قابل ارایه توسط این انجمن به شرکت‌های ایرانی ...