پیشنهاد سازمان بازرسی برای بازگرداندن اموال حاصل از فساد...

در بیانیه پایانی نهمین اجلاس سالیانه و مجمع عمومی انجمن بین‌المللی مسئولان مبارزه با فساد، پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور برای بازگرداندن اموال نامشروع حاصل از فساد به کشور مبداء محقق شد. ...