جلسه اصل نود مجلس برای بررسی ساخت‌وساز غیرمجاز سد لتیان...

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز حریم سد لتیان ورود کرده و امروز جلسه ای ویژه در کارگروه ویژه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با موضوع "مبارزه با زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز...