شهرداری نباید جریمه ای بابت تخلفات ساختمانی دریافت کند...

شماره ۶۲۸۴-به این آمارهای رسمی توجه کنید: «درآمدهای کلانشهرها نشان می دهد ۷۹ درصد درآمدها از عوارض ساخت و ساز است.» حالا همین رقم را در کنار آماری بگذارید که در کشورهای پیشرفته دنیا به دست آمده، «درآ...