ایجاد زنجیره یکپارچه از واحدهای تولیدی در افزایش بهره وری...

اقتصادپرس: ارتقای کیفیت و قدرت رقابت تولیدات داخلی از مهم ترین دغدغه های مسئولان برای کسب سهم بیشتر از بازار جهانی و سبقت گرفتن از رقبای خود در عرصه های مختلف صنعت و تکنولوژی است ؛ در حقیقت اگر بتوان...