زمین‌خواری ۲۵ ساله در شمشک

شهر توریستی شمشک در شمال استان تهران ۲۵ سال است که درگیر فعالیت زمین خواران است، این مسئله ای است که توسط اهالی این شهر مطرح شده و مردم این منطقه با امضای نامه ای خواستار رسیدگی مسئولان به سواستفاده ...