۱۱۵ هزار تن ریل ترکیه‌ای در راه ایران

با امضای قرارداد ۸۰ میلیون یورویی ایران و ترکیه برای تهاتر ریل و نفت، حدود ۱۱۵ هزار تن ریل تولید همسایه غربی وارد کشور می‌شود. ریلهایی که برای ریل‌گذاری تقریبا ۱۰۰۰ کیلومتر خط‌آهن جدید کافی است. ...